Przed wysłaniem formularza dokładnie zapoznaj się z poniższym tekstem:

  1. do zgłoszenia należy dołączyć dwa pliki: plik wideo z utworem konkursowym oraz skan zgody na przetwarzanie danych.
  2. Nagranie musi spełniać wymagania podane w § 3 regulaminu Konkursu (wykonania Mazurka Dąbrowskiego nie będą brane pod uwagę).
  3. Zgłoszenia po terminie, niekompletne i niezawierające wszystkich elementów wskazanych w regulaminie nie będą brane pod uwagę.

Dane osoby zgłaszającej

Dane osoby zgłaszającej uczestnika konkursu (nauczyciel, rodzic, opiekun prawny)
pełny adres szkoły (ulica, numer, kod pocztowy, poczta)

Dane uczestnika

Dane uczestnika konkursu (w przypadku zespołu/chóru podać nazwę)
Click or drag a file to this area to upload.
Dodaj nagranie w formacie mp4
Click or drag a file to this area to upload.
Dodaj wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (w przypadku chóru wszystkie karty zgłoszeniowe należy przesłać w jednym pliku)